Homepage 2017-10-25T20:06:33+01:00

Wie ik ben

Coen Aalders is een changemanager op directieniveau, een organisatieadviseur en coach. Hij was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster en gemeentesecretaris van verschillende gemeenten. Waarnemers noemen hem authentiek, visionair, sensitief en duidelijk.

Lees verder

Wie ik ben

Coen Aalders is een changemanager op directieniveau, een organisatieadviseur en coach. Hij begon zijn carrière als officier bij de Koninklijke Marine, als contractmanager, later hoofd inkoop. Hij is jurist (RU Nijmegen) en organisatiepsycholoog (INSEAD) en is opgeleid in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij Wilfried Nelles in Duitsland en in Theory U aan MIT.

Lees verder

Wat ik doe

Verandermanagement

Het leiden van veranderprocessen is een kunst op zich. Een kunst die veel meer inhoudt dan het tekenen van een nieuw organisatieschema of het invoeren van een nieuw administratiesysteem.

Medewerkers, managers, aandeelhouders, partners, burgers, klanten, leveranciers, al die belanghebbenden verhouden zich tot de bestaande organisatie en zullen iets vinden van de nieuwe, zo veelzijdig en complex is het. Hoe kan ik ze betrekken, en waar is de grens daarvan? En welke psychodynamische aspecten spelen een rol – boven én onder de waterlijn?

Het mengen van die complexe cocktail van harde of zachte interventies, richtinggevend leiderschap of hands-on management, actie of analyse, vereist een specifieke expertise. Die (bewezen) expertise heb ik. Hoe dan ook teken ik voor een eindresultaat dat ‘werkt’.

‘Chaos often breeds life, while order breeds habit’
– HENRY ADAMS

Wat ik doe

Organisatieadvies

Consultancy en managementtheorieën richten zich doorgaans op het zichtbare, het concrete en het bewuste. Zonder twijfel zijn dat zeer belangrijke aspecten van organisatie, maar ze vormen niet de hele werkelijkheid, want emoties, onbewuste drijfveren en politieke belangen vormen ook een onderdeel van de organisatierealiteit.

Veel organisaties functioneren niet optimaal omdat aan die aspecten niet voldoende aandacht wordt besteed. Waarom behalen we steeds onze resultaten niet? Waarom hebben we al drie reorganisaties gehad maar vindt iedereen dat eigenlijk alles bij het oude blijft? Waarom kunnen we heel goed plannen maken maar lukt het zo slecht om ze te realiseren?

Ik streef ernaar het concrete en het ongrijpbare, het bewuste en het onbewuste voor u in kaart te brengen met een analytische scherpte die de kern raakt. Het kenmerk van zo’n diagnose is vaak dat de inhoud zeer herkenbaar is, maar nog nooit zo opgeschreven. Helder en bevrijdend, mild en constructief. De juiste diagnose is een verlichtende en opbouwende interventie op zich.

‘Man stands in his own shadow and wonders why it is dark’

– ZEN proverb

Wat ik doe

Management- & Teamcoaching

U bent een man of vrouw met een scherp oog voor anderen en organisaties. En toch wordt U geconfronteerd met deze vraag: Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf, of mijn eigen team? Het antwoord?

Omdat ons groeipotentieel is gelegen in die delen van ons die we (nog) niet kunnen zien. En met dat potentieel kunnen we in contact komen door de ander. De mens leert zichzelf kennen in zijn relatie tot de ander, zo wist en schreef filosoof Martin Buber. De ander kan spiegelen wie wij werkelijk zijn. En soms is het prettig als die ander even niet een collega, partner, vriend of vriendin is. Distantie schept perspectief. Ik kan uw gids zijn op weg naar die nog ongevonden wijsheid. Want alles wat u nodig heeft, wat u weten wilt, is al in u aanwezig.

‘Coen’s presence is surprising. While his personality keeps in the background, the wide intelligence beyond knowledge and mind pours forth through his precise and subtle statements. One cannot evade a certain effect of his sublime persistence for he is obviously grounded in both a personal and non-personal reality’

– C.H.