Het fenomenologische perspectief op leiderschap 2017-10-18T13:10:50+01:00

Het fenomenologische perspectief op leiderschap

Het fenomenologische perspectief bestaat in de eerste plaats uit een heldere en onbelemmerde weergave van wat we waarnemen. De betekenis van wat er in een organisatie, of in een adviesgesprek wordt waargenomen wordt bijvoorbeeld niet meer betwist. Je laat het op je inwerken zoals het verschijnt. Dit zorgt voor een speciale precisie, kracht en effect. We zoeken niet langer in het verleden naar de oorzaken van de problemen van vandaag. En we zoeken niet meer naar oplossingen in de toekomst. We gaan ervan uit dat alleen het heden vrijheid brengt en volwassenheid.

Deze visie wordt door Bert Hellinger in zijn werk in praktijk gebracht en is conceptueel door-ontwikkeld door Wilfried Nelles, ook voor maatschappij en organisatie. Het is een zienswijze die nauw aansluit bij Theory U en perspectief kan bieden bij veel uitdagingen die een kenmerk zijn van de crises van de instituties zoals we die regelmatig om ons heen waarnemen: omgaan met complexiteit, adequaat crisis-management, de noodzaak van innovatie en duurzaamheid.

Phänomenologie

“Wir können nur das sehen und erkennen, was erscheint. Alles andere ist bloßer Gedanke, bloße Theorie und unwirklich. Das was erscheint, ist unendlich – unendlich weit, unendlich vielfaltig und unendlich tief. Je mehr und je tiefer wir uns auf das Erscheinende einlassen, es auf uns wirken lassen und es aufnehmen, umso mehr und tiefer erfahren wir die Welt – und damit zugleich uns selbst.”

Wilfried Nelles