Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf?

U bent een man of vrouw met een scherp oog voor anderen en organisaties. En toch wordt U geconfronteerd met deze vraag: Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf, of mijn eigen team? Het antwoord?

Omdat ons groeipotentieel is gelegen in die delen van ons die we (nog) niet kunnen zien. En met dat potentieel kunnen we in contact komen door de ander. De mens leert zichzelf kennen in zijn relatie tot de ander, zo wist en schreef filosoof Martin Buber. De ander kan spiegelen wie wij werkelijk zijn. En soms is het prettig als die ander even niet een collega, partner, vriend of vriendin is. Distantie schept perspectief.

Ik kan uw gids zijn op weg naar die nog ongevonden wijsheid. Want alles wat u nodig heeft, wat u weten wilt, is al in u aanwezig.

Coen Aalders is een changemanager op directieniveau, een organisatieadviseur en coach. Hij was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster en gemeentesecretaris van verschillende gemeenten. Waarnemers noemen hem authentiek, visionair, sensitief en duidelijk.

Hij begon zijn carrière als officier bij de Koninklijke Marine, als contractmanager, later hoofd inkoop. Hij is jurist (RU Nijmegen) en organisatiepsycholoog (INSEAD) en is opgeleid in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij Wilfried Nelles in Duitsland en in Theory U aan MIT.

Hij heeft zijn sporen verdiend in de organisatieontwikkeling, fusies, cultuurverandering en crises in de private en (vooral) publieke sector, en werkt nationaal en internationaal.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn