Hoe ziet geinspireerd leiderschap voorbij de managementmodes van vandaag er uit?

Consultancy en managementtheorieën richten zich doorgaans op het zichtbare, het concrete en bewuste, het rationele. Dat zijn zonder twijfel zeer belangrijke aspecten van organisatie, maar zij vormen niet de hele werkelijkheid.

Want emoties, irrationaliteit en onbewuste drijfveren vormen eveneens een onderdeel van de bedrijfsrealiteit. Veel organisaties functioneren niet optimaal omdat aan die aspecten niet voldoende aandacht wordt besteed. Waarom behalen we steeds onze resultaten niet? Waarom hebben we al drie reorganisaties gehad maar vindt iedereen dat eigenlijk alles bij het oude blijft? Waarom kunnen we heel goed plannen maken maar lukt het zo slecht om ze te realiseren?

Coen Aalders brengt het concrete en het ongrijpbare, het bewuste en het onbewuste voor u in kaart met een analytische scherpte die inzicht geeft in kanten van uw organisatie die u nog niet kende. Deze diagnose is een werkbaar fundament voor blijvende verandering, resultaatverbetering en grotere tevredenheid van medewerkers.

Coen Aalders is een changemanager op directieniveau, een organisatieadviseur en coach. Hij was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster en gemeentesecretaris van verschillende gemeenten. Waarnemers noemen hem authentiek, visionair, sensitief en duidelijk.

Hij begon zijn carrière als officier bij de Koninklijke Marine, als contractmanager, later hoofd inkoop. Hij is jurist (RU Nijmegen) en organisatiepsycholoog (INSEAD) en is opgeleid in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij Wilfried Nelles in Duitsland en in Theory U aan MIT.

Hij heeft zijn sporen verdiend in de organisatieontwikkeling, fusies, cultuurverandering en crises in de private en (vooral) publieke sector, en werkt nationaal en internationaal.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn