Over Coen … 

Is dit wat uw organisatie nodig heeft: mens- en resultaatgerichte organisatieontwikkeling, fusie, cultuurverandering, coaching, met wijsheid en kracht, rust en overzicht?

Hoe kan ik U helpen?

Ik was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster en gemeentesecretaris van verschillende gemeenten, faculteitsdirecteur Erasmus en directeur van de Twentse economic board.

Hoe ik door opdrachtgevers ervaren word: Authentiek, inspirerend en sensitief. Strategisch en visionair. Duidelijk, koersvast en concreet.

Opleidingsachtergrond: civiel jurist met bedrijfseconomie (RU Nijmegen) en executive master organisatiepsychologie (INSEAD). Theory U aan MIT. Fenomenologisch therapeut en opsteller in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) Nelles Instituut in Duitsland.

Coen Aalders is een changemanager op directieniveau, een organisatieadviseur en coach. Hij was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster en gemeentesecretaris van verschillende gemeenten. Waarnemers noemen hem authentiek, visionair, sensitief en duidelijk.

Hij begon zijn carrière als officier bij de Koninklijke Marine, als contractmanager, later hoofd inkoop. Hij is jurist (RU Nijmegen) en organisatiepsycholoog (INSEAD) en is opgeleid in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij Wilfried Nelles in Duitsland en in Theory U aan MIT.

Hij heeft zijn sporen verdiend in de organisatieontwikkeling, fusies, cultuurverandering en crises in de private en (vooral) publieke sector, en werkt nationaal en internationaal.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn