Verandermanagement 2017-10-17T18:51:27+01:00

Verandermanagement

Het leiden van veranderprocessen is een kunst op zich. Een kunst die veel meer inhoudt dan het tekenen van een nieuw organisatieschema of het invoeren van een nieuw administratiesysteem.

Medewerkers, managers, aandeelhouders, partners, burgers, klanten, leveranciers, al die belanghebbenden verhouden zich tot de bestaande organisatie en zullen iets vinden van de nieuwe, zo veelzijdig en complex is het. Hoe kan ik ze betrekken, en waar is de grens daarvan? En welke psychodynamische aspecten spelen een rol Рboven én onder de waterlijn?

Het mengen van die complexe cocktail van harde of zachte interventies, richtinggevend leiderschap of hands-on management, urgente ingrepen of lange termijn operaties, actie of analyse, vereist een specifieke expertise. Die (bewezen) expertise hebben wij. Hoe dan ook tekenen we voor een eindresultaat dat ‘werkt’.

‘Chaos often breeds life, while order breeds habit’

– HENRY ADAMS