De psychologie van het heden

Er is iets veranderd in de wereld van coaching en therapie: we zoeken niet meer naar oorzaken in het verleden, in voorouders en verstrikkingen, de focus van het klassieke constellatiewerk. En we stoppen met het focussen op de toekomst om onze doelen te bereiken, wat tot nu toe vaak de conventionele coaching en consulting kenmerkt. We creëren een nieuwe psychologie van het nú. We laten ons leiden door het heden te volgen. Dat geeft toegang tot een creatieve intelligentie en de moeiteloze kracht van het heden. En het beëindigt de strijd tegen wat er is. Een roep om deze manier van leven, van werken en van besluitvorming kan over de hele wereld worden gehoord, onder andere in de vele burnout-gevallen en systeem-crises die worden gekenmerkt door optimalisatiestrijd, concurrentie en systeemdenken. 

Deze veranderingen roepen mensen met leiderschapsverantwoordelijkheid op om meer in contact te komen met zichzelf. Om meer hun innerlijke roeping te volgen en te zien en meer intuïtief te handelen. Dat kan voor velen een weerbarstig ontwikkelingsproces zijn. De wereld lijkt gedomineerd door constructivistische ideeën, door het idee dat men de eigen realiteit kan opbouwen en veranderen volgens het eigen ontwerp. Maar alles wat je over het hoofd ziet (en bij mensenwerk is dat niet te vermijden), zal zonder uitzondering bij je terugkomen. In het collectieve perspectief kunnen we dat zien bijvoorbeeld in de vorm van bankencrises en vluchtelingenbewegingen; in persoonlijk zin in de vorm van ziektesymptomen; in zakelijke zin, in de vorm van conflicten, crises en marktverliezen.

Met het levensintegratieproces (LIP) en de daarop gebaseerde coaching ondersteunen we een verdiept contact met je eigen levenskracht. Deze verbrede toegang tot het zelf opent en verandert het perspectief op alle uitingen van het leven in de persoonlijke, zakelijke en collectieve realiteit.

‘It is the reality that liberates, not your effort to be free.’
– Krishnamurti

Duurzame mens- en resultaatgerichte organisatieverandering en -ontwikkeling, fusie, cultuurverandering en coaching, met wijsheid en kracht, rust en overzicht?

Is dit wat uw organisatie nodig heeft? Hoe kan ik U helpen?

Ik was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster, gemeente- en regiosecretaris, faculteitsdirecteur bij de Erasmusuniversiteit en directeur van de Twentse economic board. 

Opleidingsachtergrond: civiel jurist met bedrijfseconomie (RU Nijmegen) en executive master organisatiepsychologie (INSEAD). Theory U aan MIT. Fenomenologisch therapeut en opsteller in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij het Nelles Instituut.

Hoe ik door opdrachtgevers ervaren word: “Authentiek en sensitief. Strategisch en innovatief. Duidelijk, koersvast en concreet”.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn