Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf?

U bent een man of vrouw met een scherp oog voor anderen en organisaties. En toch wordt U geconfronteerd met deze vraag: Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf, of mijn eigen team? Het antwoord?

Omdat ons groeipotentieel is gelegen in die delen van ons die we (nog) niet kunnen zien. En met dat potentieel kunnen we in contact komen door de ander. De mens leert zichzelf kennen in zijn relatie tot de ander, zo wist en schreef filosoof Martin Buber. De ander kan spiegelen wie wij werkelijk zijn. En soms is het prettig als die ander even niet een collega, partner, vriend of vriendin is. Distantie schept perspectief.

Ik kan uw gids zijn op weg naar die nog ongevonden wijsheid. Want alles wat u nodig heeft, wat u weten wilt, is al in u aanwezig.

Duurzame mens- en resultaatgerichte organisatieverandering en -ontwikkeling, fusie, cultuurverandering en coaching, met wijsheid en kracht, rust en overzicht?

Is dit wat uw organisatie nodig heeft? Hoe kan ik U helpen?

Ik was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster, gemeente- en regiosecretaris, faculteitsdirecteur bij de Erasmusuniversiteit en directeur van de Twentse economic board. 

Opleidingsachtergrond: civiel jurist met bedrijfseconomie (RU Nijmegen) en executive master organisatiepsychologie (INSEAD). Theory U aan MIT. Fenomenologisch therapeut en opsteller in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij het Nelles Instituut.

Hoe ik door opdrachtgevers ervaren word: “Authentiek en sensitief. Strategisch en innovatief. Duidelijk, koersvast en concreet”.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn