Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf?

Change Management

Het leiden van veranderprocessen is een kunst op zich. Een kunst die veel meer inhoudt dan het tekenen van een nieuw organisatieschema of het invoeren van een nieuw administratiesysteem.

Change Management …

 

Leadership Consulting

Consultancy en managementtheorieën richten zich doorgaans op het zichtbare, het concrete en het bewuste. Zonder twijfel zijn dat zeer belangrijke aspecten van organisatie, maar ze vormen niet de hele werkelijkheid, want emoties, onbewuste drijfveren en politieke belangen vormen ook een onderdeel van de organisatierealiteit.

Leadership Consulting …

Executive Coaching

U bent een man of vrouw met een scherp oog voor anderen en organisaties. En toch wordt U geconfronteerd met deze vraag: Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf, of mijn eigen team? Het antwoord?

Executive Coaching …

Coen Aalders is een changemanager op directieniveau, een organisatieadviseur en coach. Hij was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster en gemeentesecretaris van verschillende gemeenten. Waarnemers noemen hem authentiek, visionair, sensitief en duidelijk.

Hij begon zijn carrière als officier bij de Koninklijke Marine, als contractmanager, later hoofd inkoop. Hij is jurist (RU Nijmegen) en organisatiepsycholoog (INSEAD) en is opgeleid in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij Wilfried Nelles in Duitsland en in Theory U aan MIT.

Hij heeft zijn sporen verdiend in de organisatieontwikkeling, fusies, cultuurverandering en crises in de private en (vooral) publieke sector, en werkt nationaal en internationaal.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn