Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf?

Change Management

Het leiden van veranderprocessen is een kunst op zich. Een kunst die veel meer inhoudt dan het tekenen van een nieuw organisatieschema of het invoeren van een nieuw administratiesysteem.

Change Management …

 

Leadership Consulting

Consultancy en managementtheorieën richten zich doorgaans op het zichtbare, het concrete en het bewuste. Zonder twijfel zijn dat zeer belangrijke aspecten van organisatie, maar ze vormen niet de hele werkelijkheid, want emoties, onbewuste drijfveren en politieke belangen vormen ook een onderdeel van de organisatierealiteit.

Leadership Consulting …

Executive Coaching

U bent een man of vrouw met een scherp oog voor anderen en organisaties. En toch wordt U geconfronteerd met deze vraag: Waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf, of mijn eigen team? Het antwoord?

Executive Coaching …

Duurzame mens- en resultaatgerichte organisatieverandering en -ontwikkeling, fusie, cultuurverandering en coaching, met wijsheid en kracht, rust en overzicht?

Is dit wat uw organisatie nodig heeft? Hoe kan ik U helpen?

Ik was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster, gemeente- en regiosecretaris, faculteitsdirecteur bij de Erasmusuniversiteit en directeur van de Twentse economic board. 

Opleidingsachtergrond: civiel jurist met bedrijfseconomie (RU Nijmegen) en executive master organisatiepsychologie (INSEAD). Theory U aan MIT. Fenomenologisch therapeut en opsteller in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij het Nelles Instituut.

Hoe ik door opdrachtgevers ervaren word: “Authentiek en sensitief. Strategisch en innovatief. Duidelijk, koersvast en concreet”.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn