Het leiden van veranderprocessen is een kunst op zich

Het leiden van veranderprocessen is een kunst op zich. Een kunst die veel meer inhoudt dan het tekenen van een nieuw organisatieschema of het invoeren van een nieuw administratiesysteem.

Medewerkers, managers, aandeelhouders, partners, burgers, klanten, leveranciers, al die belanghebbenden verhouden zich tot de bestaande organisatie en zullen iets vinden van de nieuwe, zo veelzijdig en complex is het. Hoe kan ik ze betrekken, en waar is de grens daarvan? En welke psychodynamische aspecten spelen een rol – boven én onder de waterlijn?

Het mengen van die complexe cocktail van harde of zachte interventies, richtinggevend leiderschap of hands-on management, urgente ingrepen of lange termijn operaties, actie of analyse, vereist een specifieke expertise. Die (bewezen) expertise hebben wij. Hoe dan ook tekenen we voor een eindresultaat dat ‘werkt’.

Duurzame mens- en resultaatgerichte organisatieverandering en -ontwikkeling, fusie, cultuurverandering en coaching, met wijsheid en kracht, rust en overzicht?

Is dit wat uw organisatie nodig heeft? Hoe kan ik U helpen?

Ik was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster, gemeente- en regiosecretaris, faculteitsdirecteur bij de Erasmusuniversiteit en directeur van de Twentse economic board. 

Opleidingsachtergrond: civiel jurist met bedrijfseconomie (RU Nijmegen) en executive master organisatiepsychologie (INSEAD). Theory U aan MIT. Fenomenologisch therapeut en opsteller in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij het Nelles Instituut.

Hoe ik door opdrachtgevers ervaren word: “Authentiek en sensitief. Strategisch en innovatief. Duidelijk, koersvast en concreet”.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn