Het leiden van veranderprocessen is een kunst op zich

Het leiden van veranderprocessen is een kunst op zich. Een kunst die veel meer inhoudt dan het tekenen van een nieuw organisatieschema of het invoeren van een nieuw administratiesysteem.

Medewerkers, managers, aandeelhouders, partners, burgers, klanten, leveranciers, al die belanghebbenden verhouden zich tot de bestaande organisatie en zullen iets vinden van de nieuwe, zo veelzijdig en complex is het. Hoe kan ik ze betrekken, en waar is de grens daarvan? En welke psychodynamische aspecten spelen een rol – boven én onder de waterlijn?

Het mengen van die complexe cocktail van harde of zachte interventies, richtinggevend leiderschap of hands-on management, urgente ingrepen of lange termijn operaties, actie of analyse, vereist een specifieke expertise. Die (bewezen) expertise hebben wij. Hoe dan ook tekenen we voor een eindresultaat dat ‘werkt’.

Coen Aalders is een changemanager op directieniveau, een organisatieadviseur en coach. Hij was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster en gemeentesecretaris van verschillende gemeenten. Waarnemers noemen hem authentiek, visionair, sensitief en duidelijk.

Hij begon zijn carrière als officier bij de Koninklijke Marine, als contractmanager, later hoofd inkoop. Hij is jurist (RU Nijmegen) en organisatiepsycholoog (INSEAD) en is opgeleid in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij Wilfried Nelles in Duitsland en in Theory U aan MIT.

Hij heeft zijn sporen verdiend in de organisatieontwikkeling, fusies, cultuurverandering en crises in de private en (vooral) publieke sector, en werkt nationaal en internationaal.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn