Het fenomenologische perspectief op leiderschap

Wat als die inspirerende, échte leider waar we stiekem van dromen in dit zelfsturings- en participatietijdperk een gewoon mens blijkt, met goede en duistere kanten?

Wat als we met al onze kennis, concepten, modellen, theorieën en opvattingen die de bouwstenen zijn van onze moderne maatschappij niet de complexiteit van morgen kunnen oplossen?

Wat als onze organisaties de besten zijn van veel werelden en we toch in een impasse zijn geraakt?

Er is een nieuw perspectief dat stopt met het zoeken in het verleden naar de oorzaken van onze problemen. Het stopt ook met het “maken” van de toekomst, het focuspunt van mainstream coaching en consulting. We kijken in alle eenvoud naar wat het hier en nu ons zegt. “Het fenomenologisch perspectief” is hoe we deze werkwijze noemen. Die geeft toegang tot een creatieve intelligentie en de moeiteloze kracht van het moment. En die houdt op te strijden tegen wat is.

De wereld lijkt gedomineerd door het idee dat je jouw werkelijkheid kunt maken, dat je je leven kunt veranderen naar jouw ontwerp. Deze opvatting blijkt steeds meer een illusie te zijn. De veranderingen en uitdagingen van vandaag vragen van leiders om meer in contact te staan met zichzelf, hun innerlijke roeping te volgen, zichzelf meer intuïtief waar te nemen en te handelen naar hoe ze werkelijk zijn. Dat kan voor velen moeilijk zijn. Maar alles wat je over het hoofd ziet (en met onze menselijkheid is dat onvermijdelijk) komt bij je terug, zonder enige uitzondering. Als we goed luisteren, kunnen we overal ter wereld een roep horen om deze manier van leven, werken en beslissen.

In collectieve zin kunnen we het zien in de vorm van vluchtelingenbewegingen; in persoonlijke zin, in de gevallen van burn-out, overbelaste werkschema’s en lege relaties; in organisatorische zin, in de vorm van conflicten, crises en marktverliezen.

Het fenomenologisch perspectief bestaat in de eerste plaats uit een glasheldere en onbelemmerde weergave van wat we waarnemen. De betekenis van wat we waarnemen in een organisatie of een adviesgesprek wordt niet langer betwist. We laten het op ons inwerken zoals het zich voordoet. Dit perspectief creëert een opmerkelijke precisie, kracht en effect.

“We kunnen alleen dat waarnemen en erkennen wat verschijnt. Al het andere is louter gedachte, louter theorie, en onwerkelijk. Dat wat verschijnt is oneindig – oneindig groot, oneindig veelzijdig en oneindig diep. Hoe meer en dieper we de fenomenologische werkelijkheid die zich aandient ingaan en ons erdoor laten beroeren en aanraken, hoe meer en dieper we de wereld – en tegelijkertijd onszelf – ervaren.”

Wilfried Nelles

Coen Aalders is een changemanager op directieniveau, een organisatieadviseur en coach. Hij was onder meer marineofficier, landendirecteur bij de Franse technologie-consultant Devoteam, regiodirecteur bij het Kadaster en gemeentesecretaris van verschillende gemeenten. Waarnemers noemen hem authentiek, visionair, sensitief en duidelijk.

Hij begon zijn carrière als officier bij de Koninklijke Marine, als contractmanager, later hoofd inkoop. Hij is jurist (RU Nijmegen) en organisatiepsycholoog (INSEAD) en is opgeleid in familie- en organisatieopstellingen en het levensintegratieproces (LIP) bij Wilfried Nelles in Duitsland en in Theory U aan MIT.

Hij heeft zijn sporen verdiend in de organisatieontwikkeling, fusies, cultuurverandering en crises in de private en (vooral) publieke sector, en werkt nationaal en internationaal.

Connect with Coen

T +31-6-52052639
E coenaalders@outlook.com
LinkedIn